Forsøgsændring af Tirsdagstræningen

Kære BMC medlemmer.


På vores fællesmøde i går vedtog vi at prøve at niveau opdele tirsdagstræningen de næste tre gange.

Vi ønsker at afprøve dette fordi der på de seneste ture har været for meget uro og følelsen af, at der enten bliver kørt alt for stærkt, eller alt for langsomt.

I praksis vil vi gennemføre det således:

  • Der være en kaptajn på et hold 1A for dem, som vil kører med 32-35 km/t i gennemsnit (40+ km/t i sløjferne) og
  • en eller to kaptajner som vil lede de øvrige fremmødte.

Alle holdene vil forsat køre tirsdags ruterne med transportstykker med indlagte korte og lange sløjfer.

Dette vil køre som forsøg i resten af maj måned. 
Den 31/5 holder bestyrelsen møde og vi vil på mødet tage stilling til hvorledes den fremadrettede træning skal foregå, således vi tilgodeser de forskellige interesser som klubmedlemmerne har.

Har I spørgsmål til ovenstående er i velkomme til at kontakte mig eller en anden fra bestyrelsen

Med håb om snarligt bedre cykelvejr

På bestyrelsens vegne

Flemming Schou Breum