BMC's officielle træningstider

Sommersæson:
Officiel sæsonstart er normalt sidste søndag i marts, hvor sommer tid begynder. Ved sæsonstart udsendes særlig indbydelse til alle BMC's medlemmer. I sommer sæsonen trænes normalt på racer, men det er også muligt at træne Gravel eller MTB. Send en besked på FB i klubbens lukkede gruppe. så er der som regel nogle som følger med hvis du har en tur klar!

Træningstider:
Tirsdage og torsdage : kl. 18.00 (fra 1. september kl. 17.30)

Ruterne vi kører Tirsdag kan ses her:

https://connect.garmin.com/modern/course/17568456   (BMC Kuperet 58 KM)

https://connect.garmin.com/modern/course/17391912   (BMC Flad 51 KM)


Lørdag               : kl. 08.00 Gravel
Søndag                        : kl. 09.00 Landevej, Gravel eller MTB

I påsken (skærtorsdag - 2. påskedag) trænes alle dage kl. 09.00.

Vintersæson:
Officiel overgang til vintersæson med nye træningstider og overgang til Gravel/MTB er søndag i uge 43. Der trænes normalt i hverdage i vintersæsonen på Gravel/cross cykler. Det er dog valgfrit mht. cykel valg, nogle medlemmer kører på racecykel hvis vejret er godt.

Træningstider:
Søndag  : kl. 09.00

Træningsture mv. udenfor de officielle træningstider
Ønske om eller forslag til træningsture mv. for klubbens medlemmer som berører de officielle træningstider skal altid ske gennem den til enhver tid siddende bestyrelse. Ønsket/forslaget sendes til bestyrelsen, således at koordinering og markedsføring overfor klubbens medlemmer kan ske i god tid inden afvikling af turen.   

BMC Facebook
Hvis man som medlem af BMC er forhindret i at deltage i træningen på de officielle træningstider, er der mulighed for at kontakte øvrige BMC medlemmer via BMC Facebook, og der igennem aftale en træningstur.

Se i øvrigt regelsættet for aftale om træningstur udenfor klubbens officielle træningstider på BMC Facebook. Bestyrelsen opfordrer til at alle klubbens medlemmer støtter op om og overholder disse.

Der startes fra Vestergade 17 v/Børkop Cykler. I grupperne følges vi ad og venter på sidste m/k, også i forbindelse med evt. defekt. Hvor langt der skal cykles afhænger af vejr, humør og deltagerantal.  

I sommer sæsonen trænes der som udgangspunkt på racer, men der er også mulighed for at træne på MTB. Der kan dog ikke forventes at være en tovholder til MTB træning om sommeren.

 

Kørselsinfo

TIRSDAGE:
Tirsdagstræningen er tilrettelagt som fællestræning og foregår således, at alle i gruppen kører ud og hjem samlet. En gruppe må max udgøre 16 cyklister af hensyn til trafik, egen sikkerhed mv. 

På rundstrækningen indsættes ekstra sløjfer på ca 1-3 km og bakkespurter til dem, som ønsker en hårdere træning.
Tirsdags ruten er ca. 50 km.
Efter sløjferne og bakkespurterne er der faste opsamlingssteder hvor ALLE mødes igen. Man stopper helt op og klikker ud af pedalerne. Bakkespurterne køres som fællesspurt.
Ved sløjferne deles vi op i 2 hold. 
Hold 1 kører ekstra sløjfen med rulleskift, der bliver ikke ventet, og man kører til opsamlingsstedet hurtigst muligt.
Hold 2 kører standardruten med rulleskift så ALLE følges ad. Ca. 1 km før opsamlingsstedet, er løbet frit (race). 
Før træningsstart vælges to tovholdere til at styre holdene på sløjferne. Før hver sløjfe gør tovholderne opmærksom på, at der nu opdeles i 2 hold.
Transportstykkerne mellem sløjferne køres i moderat tempo uden forceringer og med hyppige skift. Alle medlemmer opfordres til at bidrage konstruktivt til dette, idet tirsdags træningen også er en øvelse i at køre i grupper, træne i at skifte, træne i at holde et moderat tempo osv. Husk på at klubben hele tiden får nye medlemmer, der også skal lære at køre i grupper/skifte mv.    

Lige uger:   
Vi kører en forholdsvis flad rute med 2 sløjfer + 1 fælles spurt.
De sidste ca 4 km af træningen køres som et cykelløb til Skærup skiltet.
Til orientering er opsamlingsstederne: 
Efter første sløjfe: 100 meter henne ad Hesselballe-vej (første vej til venstre efter bakken).
Efter anden sløjfe: Ved første gård på venstre hånd på Stubdrup Kirkevej (efter krydset).
Efter spurten til Skærup skiltet: Tankstationen i Skærup. Turen er slut.
Når vi kommer til tankstationen i Skærup kan en længere tur aftales. 

Ulige uger:
Vi kører en kuperet rute med 5 sløjfer + fælles spurt på Gårslev-bakken og Østerby-bakken.
Fra foden af bakkerne spurtes der til toppen, hvorefter der er opsamling. 
Til orientering er opsamlingsstederne for sløjfer og bakkespurter:
Efter første sløjfe : Toppen af H.O. Wildenskovvej ved Buen.
Efter anden sløjfe: Ved Mørkholt byskiltet.
Efter tredje sløjfe: Krydset ved Egeskov ud mod Trelde Næs.
Efter fjerde sløjfe: Toppen af lille bakke på Stallerupvej ved Egum.
Efter femte sløjfe: Pjedstedvej ud for Gema-Tec. Turen er slut.
Efter Gårslevbakken: Lige efter krydset ind til Gårslev By (Bystedvej). 
Efter Østerbybakken: Ved første vej til venstre på toppen (Skullebjerg Allé). 
Når vi kommer til Pjedstedvej ud for Gema-Tec kan en længere tur aftales.

Torsdag og søndag er der så vidt muligt en tovholder til hvert hold, som så sørger for at planlægge en rute. På torsdage og søndage, hvor der fx pga begrænset fremmøde ikke deles i flere hold, køres der efter regelsættet for tirsdage, dog lidt længere ture på søndage.

TORSDAGE OG SØNDAGE
Gruppe A:
Er gruppen hvor man starter som nyt og uerfarent medlem med ambitioner om at komme i bedre form hurtigt - eller kører med på hvis man ikke kan opretholde en konstant form henover sæsonen.
Der køres typisk med et snit på 25-28 km/t.
Henover sæsonen kan kaptajnen indlægge spurter/sløjfer for dem som er i bedst form.
Der køres i samme terræn som på andre hold dvs. at man skal forvente at der skal forceres bakkerne.
Gruppen skal respektere at tempoet altid tilpasses den enkelte motionist og der samles altid op og alle kommer hjem samlet.
Kaptajnen kan vælge at lave ruten så man halvvejs på ruten krydser udgangspunktet så evt. udmattede motionister kan "stå af".

Gruppe B:
Er gruppen hvor man skal være i god form.
Der køres typisk med en gennemsnit hastighed på 28-31 km/t.
Når man kører i denne gruppe skal man sørge for at passe sin træning så man er sikker på at kan holde det angivne tempo. 
I denne gruppe skal der være plads til forskellighed, eks. nogle er gode til bakker andre til flade strækninger.
Gruppen samler op efter udfordringerne og man sørger altid for at alle kommer med hjem.
Kaptajnen kan vælge at lave ruten så man halvvejs på ruten krydser udgangspunktet så evt. udmattede motionister kan "stå af".
Kaptajnen kan anbefale at en rytter deltager på et langsommere hold, eks. Gruppe A.

Gruppe C:
Er hurtigste gruppe hvor man virkelig skal være hurtigkørende og i super god form.
Der køres typisk med en gennemsnit hastighed på mere end 33 km/t. og der skal ofte forceres en del bakker.
På turene trænes der også ofte intervaltræning, med forskellige øvelser.
Køres med i denne gruppe og det viser sig at man ikke kan følge med, skal man følge tovholderens anbefaling om at deltage på et langsommere hold næste gang.
Kaptajnen skal sikre sig at alle kommer hjem, ikke nødvendigvis samlet men evt. opdelt i mindre grupper.
Kaptajnen kan anbefale at en rytter deltager på et langsommere hold, eks. Gruppe A eller B.

Gruppe D:
Er gruppen, hvor cyklingen både er god træning, snak og hygge.
Der kører i et tempo, som er tilpasset de langsomste i gruppen, og gennemsnitsfarten ligger mellem 20 og 24 km/t. Der er en god tradition for, at flere af klubbens kvindelige medlemmer kører i denne gruppe, men mænd er selvfølgelig også velkomne! Alle kører ud samlet og kommer hjem samlet. Kaptajnen laver en rute, der passer til gruppens niveau, så her kan ALLE være med.